Med arbeid som mål

AS Rehabil er en arbeid- og inkluderingsbedrift som jobber på oppdrag fra NAV. Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til at flere får delta i arbeidslivet.

Om oss

AS Rehabil er en arbeid- og inkluderingsbedrift som jobber på oppdrag fra NAV. Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til at flere får delta i arbeidslivet.

Vi ble etablert i 1971 og er et datterselskap av Blå Kors Norge. Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring i karriereveiledning, opplæring og arbeidstrening. Målet er mestringsopplevelser og utvikling av jobbferdigheter hos den enkelte gjennom et profesjonelt tjenestetilbud til våre jobbsøker og samarbeidspartnere.

  • Karriereveiledning
  • Arbeidstrening
  • Jobbsøking
  • Skreddersydd opplæring i bedrift eller til privatpersoner i norsk lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter.
  • Vi er godkjent lærebedrift og har lærlinger innen institusjonskokkfaget, malerfaget, bilpleiefaget og kontor- og administrasjonsfaget. 

Kontakt oss på epost eller telefon 22 82 10 30 for mer informasjon eller et uforpliktende møte!

For alle som har lyst til å bli bedre kjent med oss og se hvor vi holder til, har vi åpen dag hver torsdag kl. 12.

Bli samarbeidspartner

AS Rehabil ønsker gode samarbeidspartnere som øker mulighetene for at våre jobbsøkere skal få fast jobb, arbeidstrening eller opplæring. 

Inkluderingsaktiviteter

Rehabil arrangerer og fremmer ulike aktiviteter som skal bidra til at flere voksne kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Kompetansepluss

Kompetansepluss er en ordning som skal bidra til at flere voksne kan delta i arbeids- og samfunnsliv.

Studie- og opplæringsstøtte

Studie- og opplæringsstøtte er individuelt tilrettelagt og er en støtte slik at du skal kunne bestå en test eller eksamen.

Tidgiver

En Tidgiver er et medmenneske som ønsker å utgjøre en forskjell gjennom å gi av sin tid til andre.

Studieteknikk

Pedagogene våre holder kurs i studieteknikk for personer som skal ta fag ved private VGS eller som skal studere ved Høgskole/Universitet.

Arbeid og opplæring

AS Rehabils veiledere er spesialister på kartlegging av kompetanse, ressurser og ferdigheter. Vi hjelper deg med å se dine muligheter for arbeid og utdanning, ved å ta utgangspunkt i den du er nå.

Hos oss kan du få yrkesopplæring for å bli mer attraktiv hos arbeidsgivere. Du kan teste ut forskjellige yrker og få arbeidstrening innen det yrket du ønsker deg. Alle våre arbeidsledere er faglærte innen yrket de jobber i. De har lang erfaring med å tilrettelegge arbeidsoppgavene og hverdagen slik at du kan få prøve deg frem og lære det du har behov for. 

Vi er godkjent lærebedrift og tilbyr fagbrev/kompetansebrev innen blant annet kontor- og administrasjonsfaget, institusjonskokkfaget, malerfaget og bilpleiefaget. Læringsnettverket er bemannet av pedagoger og spesialpedagoger. Her kan du få norskopplæring, hjelp hvis du har dysleksi eller har utfordring med tall og regning.

Kontakt oss

Besøksadresse: Østre Aker vei 206F, 0975 Oslo

Besøk våre Pluss-avdelinger

Våre arbeidstreningsarenaer er kommersielle bedrifter som bidrar til kvalifisering og opplæring av jobbsøkere. Her kan jobbsøkerne lære seg arbeidslivets spilleregler/arbeidslivskunnskap som gjør de motiverte og klare til å møte deg!

Scroll to Top