Arbeidsinkludering

Med arbeid som mål

Studie og opplæringsstøtte

Studie- og opplæringsstøtte er individuelt tilrettelagt og er en støtte slik at du skal kunne bestå en test eller eksamen. Eksempler kan være teoriprøven for førerkort, skolefag (grunnskole, VGS) eller emner fra høgskole eller universitet.

Omfanget av støtten varierer fra person til person og i intensitet i løpet av perioden. I forbindelse med innleveringer, tester, eksamener øker som oftest behovet for oppfølging, noe det også tilrettelegges for.

Tilbudet innebærer:

  • Egen studieplass med PC og aktuelle opplæringsprogram og/eller hjelpemidler
  • Opplæring i studieteknikk
  • Progresjonsoppfølging
  • Bistand til å lage leseplan, strukturere studiehverdagen, organisering av pensum og innhold, skjemaer
  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til ord- og begrepsavklaringer knyttet til teorien/studiet
  • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og skoler
  • Assistanse til søknader om tilrettelegging ved eksamen
  • Føring av frammøtelogg
  • Sluttrapport
Tilbudet er åpent 5 dager per uke mellom 08.00 – 16.00 og oppmøte avtales individuelt.

For alle som har lyst til å bli bedre kjent med oss og se hvor vi holder til, har vi åpen dag hver torsdag kl. 12.

Besøk våre Pluss-avdelinger

Mer informasjon om våre arbeidstreningsarenaer finner du på Pluss-sidene:

Scroll to Top