Arbeidsinkludering

Med arbeid som mål

Kompetansepluss

Kompetansepluss (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet/BKA) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

 • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
 • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

Ordningen driftes av Kompetanse Norge. AS Rehabil kan være tilbyder av slik opplæring og bistå deg som arbeidsgiver med å søke midler. Midlene lyses ut årlig og fristen er vanligvis i desember.

Vi har gjennomført opplæring og har gode referanser.

Lurer du på om dette kan være noe for din bedrift, ta kontakt for en uforpliktende samtale. post@rehabil.no eller 22 82 10 30.

www.kompetansenorge.no

Studieteknikk

Pedagogene våre holder kurs i studieteknikk før studiestart. Målgruppa er personer som skal ta fag ved private VGS, som privatist eller studere ved Høgskoler/Universitet. Innholdet tilpasses den enkelte, slik at egne fagbøker og egne problemstillinger i oppgaveløsingen kan benyttes. Kursets mål er å møte forberedt til studiestart, herunder lære mestringsstrategier, planlegging og studieteknikk.

Pris for kurset er kr. 5 500,- og inkluderer 4 kursdager og en for-samtale, samt frukt/te/kaffe. Maks antall deltakere er 6.* For personer hvor NAV betaler, gis det tilbakemelding til NAV om oppmøte og progresjon.

For mer informasjon kontakt Læringsnettverket ved Charlotte Egeland på mobil 930 15 647 eller post@rehabil.no.

*Det tas forbehold om minimum 4 deltakere for gjennomføring.

Studie og opplæringsstøtte

Studie- og opplæringsstøtte er individuelt tilrettelagt og er en støtte slik at du skal kunne bestå en test eller eksamen. Eksempler kan være teoriprøven for førerkort, skolefag (grunnskole, VGS) eller emner fra høgskole eller universitet.

Omfanget av støtten varierer fra person til person og i intensitet i løpet av perioden. I forbindelse med innleveringer, tester, eksamener øker som oftest behovet for oppfølging, noe det også tilrettelegges for.

Tilbudet innebærer:

 • Egen studieplass med PC og aktuelle opplæringsprogram og/eller hjelpemidler
 • Opplæring i studieteknikk
 • Progresjonsoppfølging
 • Bistand til å lage leseplan, strukturere studiehverdagen, organisering av pensum og innhold, skjemaer
 • Individuelle samtaler
 • Hjelp til ord- og begrepsavklaringer knyttet til teorien/studiet
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og skoler
 • Assistanse til søknader om tilrettelegging ved eksamen
 • Føring av frammøtelogg
 • Sluttrapport
Tilbudet er åpent 5 dager per uke mellom 08.00 – 16.00 og oppmøte avtales individuelt.

Tidgiver

En Tidgiver er et medmenneske som ønsker å utgjøre en forskjell gjennom å gi av sin tid til andre.

Det livet du lever, som kanskje er litt «A4», er et liv mange vil gi nesten hva som helst for å få. Men de vet ikke hvordan de skal komme seg dit. Det kan du bidra med, uten å gjøre noe annet enn du pleier. Du blir en del av de viktige bindeleddet og en helt avgjørende døråpner inn til samfunnet og et helt vanlig liv. Som Tidgiver tar du med deg din egen erfaring i møtet med folk som har en litt annen bagasje enn deg. Du bringer nye perspektiver inn og får med deg nye ut – som helt sikkert vil gjøre at du også vokser som menneske.

Kunne du tenke deg å bli Tidgiver kan du melde din interesse her www.tidgiver.no

For alle som har lyst til å bli bedre kjent med oss og se hvor vi holder til, har vi åpen dag hver torsdag kl. 12.

Besøk våre Pluss-avdelinger

Mer informasjon om våre arbeidstreningsarenaer finner du på Pluss-sidene:

Scroll to Top