Karriereveiledning

Vi står ovenfor et stadig mer krevende arbeidsliv, der endringer og behov for å tilpasse seg omgivelsene blir regelen, mer enn unntaket. Vi ser at enkelte yrker vil forsvinne og nye yrker vil komme til. Jobbrollen vi kommer til å ha om 10 år finnes kanskje ikke ennå. Dette har krevd en profesjonalisering av karriereveiledningsfeltet i Europa, og ansvaret for det arbeidet ligger på European Lifelong Guidance Policy Network (ELGPN).

I Norge er det opprettet en ekspertgruppe som jobber med en norsk offentlig utredning (NOU 2016:7 Norge i omstilling – karriereveiledning for individ og samfunn). Målet er å utrede et system for livslang karriereveiledning. Det er samtidig opprettet et eget mastergradstudium i karriereveiledning.

Historisk tilbakeblikk

Karriereveiledning har endret form siden Frank Parsons startet organisert karriereveiledning for over 100 år siden. Under den industrielle revolusjonen ble det viktig å være rådgivere og påvirke mennesker til å ta valg som fylte arbeidsbehovet i fabrikkene. Her var egnethet til å dekke jobbene fokuset, og menneskets behov, ønsker og drømmer kom sekundært.

Siden dette har utviklingen gått vekk fra rådgivning og over i veiledning, der både arbeidsmarkedets etterspørsel og menneskets behov ble forsøkt i varetatt gjennom en god jobbmatch. Dette var i utgangspunktet en positiv utvikling, men når det viktigste søkelyset ble å skaffe den neste jobben, opplevde man at folk ofte falt ut igjen fordi de ikke taklet endringene som fulgte i kjølvannet av en ansettelse.

Karriereveiledning i dag

I dag opplever vi et paradigmeskifte innen karriereveiledning, definert som CMS (Career Management Skills) eller karrierekompetanse. I CMS, er ikke jobbmatch det mest sentrale. Viktigere er det å utstyre karriereveisøkere med de nødvendige holdningene og kunnskapene de trenger til å håndtere sitt eget liv og et arbeidsliv i forandring. Det handler ikke lenger bare om veien frem til neste jobb. Det handler om livsmestring. Det handler også om å håndtere et stadig skifte av oppgaver og arbeidsmetoder for å møte automatisering og nye effektiviseringskrav. Det vil kreve tilpasningsdyktighet for å forbli i arbeidslivet og for å få nye muligheter videre.

I forskningen finner vi mange teorier og modeller om karrierekompetanse og karrierelæring. En anerkjent modell som vi bruker er DOTS modellen (Watts & Law, 2002) som omhandler 4 kjerner av karrierekompetanse som er viktige for å lykkes i et karriereløp:

 1. Decisionmaking skills – evnen til å ta gode valg
 2. Opportunity awareness – evnen til å oppdage og utnytte muligheter som kan oppstå tilfeldig
 3. Transition skills – evnen til å takle overganger fra f.eks. skole til jobb, jobb til ny jobb, mm.
 4. Self awareness – Selvinnsikt

Vi i AS Rehabil er opptatt av disse karrierekompetansene. Vårt mål er at veisøkere skal få med seg de viktigste kunnskapene, ferdighetene og holdningene de trenger for å åpne dører ute i jobbmarkedet. Sunne holdninger og sosial kompetanse er ekstra verdifulle kunnskaper hvis en veisøker har hull i CV, begrenset utdanning og/eller begrenset erfaring å vise til. Vi bistår veisøkere med å identifisere disse ferdighetene og kan gjennom våre tilbud gi opplæring og trening i disse.

Hva gjør vi?

Vi hjelper veisøkere med å bli kjent med seg selv, få nyttige erfaringer og til å bli kjent med mangfoldet av yrker. Det er viktig å forstå krav, behov og muligheter som finnes i arbeidslivet, og hva som vil kreves på veien frem til målet. Vi hjelper veisøkerne lete frem de svarene de trenger for å ta reflekterte og realistiske valg om veien videre; enten det er jobberfaring eller utdanning.

Verktøy

Vi bruker noen av de fremste verktøy som finnes innenfor karriereveiledning. Vi skreddersyr veiledningen til å passe til hver enkelt veisøkers ressurser og behov. Rehabil har i tillegg et samarbeid med bedrifter som lar veisøkere prøve ut jobbroller, få erfaring og på den måten komme i kontakt med mulige arbeidsgivere. Vi bruker Karriereverktøy, som er et databasert program som er godt egnet til mennesker som trenger et konstruktivistisk dypdykk ned i seg selv og sine karrierevalg for å lære og gjøre reflekterte valg.

Vi vet at ganske vanlig kan være ganske vanskelig for mange mennesker. Vi jobber derfor for å bistå mennesker til å finne sine ressurser, og kunne ta del i arbeidslivet på en tilfredsstillende måte. Det starter ofte med god karriereveiledning.

Av Truls Rogstad, karriereveileder i AS Rehabil

Pedagog/Spesialpedagog

Vi ser etter en entusiastisk person med høy arbeidskapasitet som skal jobbe som opplæringsansvarlig og veileder for brukere av vårt Læringsnettverk. Vi søker en medarbeider med relevant høyskoleutdanning og med evne og vilje til å jobbe tverrfaglig og til å møte nye utfordringer på en positiv måte. Arbeidsoppgavene vil være kartlegging av og opplæring i basisferdigheter, individuelt og i små grupper, samt studiestøtte for privatister og nettstudier. Kontakt med NAV og rapportskriving inngår i arbeidet. Det er en fordel å ha kjennskap til NAV og arbeids- og inkluderingsbransjen.

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Du har formell pedagogisk kompetanse, fortinnsvis spesialpedagogisk
 • Du har erfaring fra å jobbe med ungdom og unge voksne
 • Du er glad i å undervise, og setter deg raskt inn i nye metoder m.m.
 • Du har god kjennskap til utdanningssystemet
 • Du er interessert i å lære Læringsnettverkets metoder for intensiv opplæring
 • Du evner å jobbe selvstendig og sertifisere deg innen nødvendige verktøy
 • Du kjennetegnes ved å være strukturert, målrettet og utadvendt
 • Du evner å begeistre og motivere og har gode samarbeidsevner
 • Du har grunnleggende kjennskap til IT-verktøy
 • Du har førerkort kl. B

Vi tilbyr:

 • Et godt, inkluderende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver som er utfordrende faglig og sosialt
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

For spørsmål om stillingen, kontakt avdelingsleder Susann Jørgensen på mobil 952 75 925 eller mail: susann.jorgensen@rehabil.no

Les mer og søk på stillingen her >

Veiledere

Vi søker etter nye veiledere til våre arbeidsrettede tiltak. Vi ser etter medarbeidere som positive og nysgjerrige, som aktivt søker nye muligheter i samarbeid med både kollegaer, NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. Du må raskt kunne sette deg inn i nye utfordringer, ha høy arbeidskapasitet samt være handlekraftig og strukturert.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være individuell veiledning, kartlegging av den enkelte deltakers muligheter i arbeidslivet, skaffe relevante praksisplasser og oppfølging av arbeidspraksis. Andre oppgaver er å dokumentere prosesser, være i dialog med NAV, bedrifter og andre aktuelle samarbeidspartnere og å utarbeide rapporter til oppdragsgiver.

 Kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Det er ønskelig med høyere utdanning innen samfunnsvitenskapelige- eller sosialfag. Relevant erfaring kan veie opp for kravet om utdanning
 • Erfaring  med å jobbe med tolk i samtaler er ønskelig i den ene stillingen
 • Personlig egnethet
 • Du har god kjennskap til arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus
 • Kjennskap til NAV og fagfeltet Arbeidsinkludering er en fordel
 • Du har førerkort klasse B 

Vi søker deg som

 • Har et engasjement for å yte hjelp til andre mennesker
 • Ser muligheter, er målrettet og løsningsorientert
 • Har høy arbeidskapasitet
 • Har kunnskap om arbeidslivets spilleregler og krav
 • Er en god nettverks- og relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • Et godt, inkluderende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver som er utfordrende både faglig og sosialt
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger. 

For spørsmål om stillingen, kontakt avdelingsleder Susann Jørgensen på mobil 952 75 925 eller mail: susann.jorgensen@rehabil.no

Søk på stillingen her >

Inkluderende rekruttering

Lær mer om hvordan DIN bedrift kan få til inkluderende rekruttering.

TID: 28. mars 2019 kl 07.45 – 09.30

STED: Østre Aker vei 206F

 • Hva betyr det å tenke inkludering når bedrifter skal rekruttere
 • På hvilken måte kan man samarbeide med en arbeid- og inkluderingsbedrift
 • Hva kan NAV bidra med?
 • Dialog med en arbeidsgiver som har samarbeidet med AS Rehabil

SPØRSMÅL? Kontakt Nina Wang mobil 455 06 904

Meld deg på her innen 26. mars

Sertifiserings­kurs i literate

SERTIFISERINGSKURS I LITERATE  – DYSLEKSITEST FOR UNGDOM OG VOKSNE

Literate er utviklet for å avdekke dysleksi hos ungdom og voksne. 

Testen ble opprinnelig utviklet for Dysleksistudien (The Tromsø longitudinal study of Dyslexia) ved universitetet i Tromsø av professor i spesialpedagogikk, Trude Nergård Nilssen.  Hun har videreutviklet og normert studien på et representativt utvalg av elever i videregående skole. Testens måleegenskaper er dokumentert å være meget tilfredsstillende på reliabilitet og validitet

Screeningstesten er en fullt digitalisert online-test som er utviklet uavhengig av plattform. Testen kan gjennomføres i hel klasse, gruppe eller som en individuell test. Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Testen består av 6 deltester og tar 30 minutter å gjennomføre. Testen er enkel å administrere og alle instruksjoner og øvingsoppgaver er lagt inn i selve programmet. Som testleder må du kun veilede testpersonene med tanke på innloggingen. 

Kurset gir opplæring i prosedyrene rundt innlogging og tolkning av resultater og testprofiler. I tillegg legges det vekt på å gi deltakerne en oppdatering av forskningsfronten på dysleksifeltet, kunnskap om forskningen bak og om utviklingen av screeningtesten.

Kursavgiften er 3120,- (eks mva), dette inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe/te.

Vi har gleden av å tilby sertifiseringskurs i Oslo. 

Dato: 28. februar 2019

Tid: 9 – 15 /registrering og kaffe fra 08.30)

Sted: Fredensborgveien 24D, 0657 Oslo

Påmeldingsfrist: 18. februar

Det er begrenset antall plasser på kurset.

Meld deg på her

Dugnad skal få flere i arbeid

I dag går startskuddet, eller «kick off», for Regjeringens inkluderingsdugnad som er rettet både mot offentlig og privat næringsvirksomhet for å få flere tilbake i jobb.

Det nytter å stå på

Ruslan Binaev jobber med klargjøring av biler hos Møller Bil Kalbakken. Han stortrives med jobben sin og er glad for at han har fått fast jobb.

Lite kan gjøre mye

Charlotte Egeland opplever det som særdeles meningsfylt å kunne hjelpe andre mennesker til å komme seg videre her i livet.

Vi søker en ny maler og arbeidsleder til vårt team.

Pluss maleren heter maleravdelingen i AS Rehabil som gjennomfører alle typer innendørs og utendørs maleoppdrag, store som små. Vi har også et eget malerverksted for sprøytemaling av møbler og kjøkkenfronter, og tilbyr gulvlegging og tapetsering. Vi holder oss kontinuerlig faglig oppdatert og bruker bare markedets beste produkter. For mer informasjon om maleravdelingen se: www.plussmaleren.no

Arbeidsoppgavene til vår arbeidsleder er to-delt, den ene oppgaven er å produsere og levere maleoppdrag i henhold til budsjett og den andre oppgaven er å legge forholdene til rette slik at den enkelte deltaker/arbeidstaker i avdelingen får et arbeid tilpasset sine spesielle forutsetninger. Arbeidsleder skal stimulere til utvikling av arbeidsferdigheter, sosial tilpasning, opplevelser av trygghet og meningsfullhet i arbeidssituasjoner med formål at deltakerne etter hvert kommer ut i ordinært arbeid eller utdanning.

Vi søker etter deg som er en produksjonsorientert maler og som har jobbet selvstendig noen år. Du er pålitelig, står for god kvalitet og har høy integritet i ditt arbeid. Du er god på tradisjonelt malerarbeid og det er en fordel at du kan gulvlegging. Det er et krav at du behersker norsk muntlig og skriftlig godt, har svennebrev og førerkort klasse B1.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, et godt arbeidsmiljø, forsikringsavtaler, pensjonsordninger og faglig utvikling.

 

ArbeidsstedType stilling
Oslofast stilling, heltid
Antall stillinger
Søknadsfrist
107.01.2018
Stilling ledig fraSøknad sendes
01.03.2018post@rehabil.no
Søknad merkesKontaktperson
Arbeidsleder malerGunhild Melhuus Birkemoe