Bli samarbeidspartner

Ta del i samfunnsansvaret og bli vår samarbeidspartner

Rehabil jobber aktivt med å hjelpe jobbsøkere med å få fast jobb, arbeidstrening eller opplæring, og vi trenger flere gode samarbeidspartnere. Ved å samarbeide med oss om å inkludere flere i arbeidslivet, kan din bedrift være med å ta del i samfunnsansvaret.

Hva er samfunnsansvar?

Å bidra i forhold til samfunnsansvar kan gjøres på flere ulike måter. Det kan være miljøbevissthet på arbeidsplassen, fokus på sin egen bedrifts forretningsmessige integritet og flere andre bidrag til samfunnet. Vi i Rehabil har fokus på samfunnsansvar i arbeidslivet gjennom å gi flere en mulighet i jobbmarkedet, og dette kan også gi andre fordeler for din bedrift.

Som samarbeidspartner med Rehabil får du:

  • Muligheten til å sikre riktig ansettelse ved å bli kjent med og teste ut flere jobbsøkere
  • Skreddersydd oppfølging fra oss for å sikre at jobbsøker kommer inn i arbeidsoppgavene sine
  • En motivert medarbeider dersom du velger å ansette
  • Benytte deg av vår kunnskap om tilretteleggingsmuligheter og tilskuddsmidler ved behov
  • Ta del i inkluderingsdugnaden og oppfylle samfunnsansvaret

Jobbmatch:

For at en ansettelse eller et engasjement skal fungere, er det viktig med en god jobbmatch og det er noe vi er svært opptatt av. For deg som arbeidsgiver er det viktig å finne jobbsøkere som passer inn i din bedrift og som oppfyller deres krav og ønsker i forhold til kompetanse, og som best mulig er kvalifisert for de aktuelle arbeidsoppgavene. Vi i Rehabil jobber for å skape god jobbmatch gjennom godt forarbeid og kontinuerlig oppfølging underveis for å støtte arbeidstaker og hjelpe dere som bedrift med opplæring og integrering i bedriften.

Rehabil samarbeider med mange ulike type bedrifter, og også utdanningssektoren. Vi jobber med bedrifter i både privat og offentlig sektor, og bidrar med arbeidsavklaring, arbeidstrening og rekruttering. Gjennom samarbeid med utdanningssektoren kan vi også bidra til kompetanseheving når det er nødvendig.

Ønsker du og din bedrift et samarbeid med Rehabil?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du og din bedrift ønsker mer informasjon om hvordan et samarbeid med Rehabil fungerer og om det kan passe for dere. Vi tar gjerne også et uforpliktende møte for å bli mer kjent.

Truls Rogstad
Markedskoordinator

E-post: truls.rogstad@rehabil.no
Mobil: 922 05 692

Besøk våre Pluss-avdelinger

Mer informasjon om våre arbeidstreningsarenaer finner du på Pluss-sidene:

Scroll to Top