Pedagog/Spesialpedagog

Vi ser etter en entusiastisk person med høy arbeidskapasitet som skal jobbe som opplæringsansvarlig og veileder for brukere av vårt Læringsnettverk. Vi søker en medarbeider med relevant høyskoleutdanning og med evne og vilje til å jobbe tverrfaglig og til å møte nye utfordringer på en positiv måte. Arbeidsoppgavene vil være kartlegging av og opplæring i basisferdigheter, individuelt og i små grupper, samt studiestøtte for privatister og nettstudier. Kontakt med NAV og rapportskriving inngår i arbeidet. Det er en fordel å ha kjennskap til NAV og arbeids- og inkluderingsbransjen.

Ønskede kvalifikasjoner og ferdigheter:

 • Du har formell pedagogisk kompetanse, fortinnsvis spesialpedagogisk
 • Du har erfaring fra å jobbe med ungdom og unge voksne
 • Du er glad i å undervise, og setter deg raskt inn i nye metoder m.m.
 • Du har god kjennskap til utdanningssystemet
 • Du er interessert i å lære Læringsnettverkets metoder for intensiv opplæring
 • Du evner å jobbe selvstendig og sertifisere deg innen nødvendige verktøy
 • Du kjennetegnes ved å være strukturert, målrettet og utadvendt
 • Du evner å begeistre og motivere og har gode samarbeidsevner
 • Du har grunnleggende kjennskap til IT-verktøy
 • Du har førerkort kl. B

Vi tilbyr:

 • Et godt, inkluderende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver som er utfordrende faglig og sosialt
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

For spørsmål om stillingen, kontakt avdelingsleder Susann Jørgensen på mobil 952 75 925 eller mail: susann.jorgensen@rehabil.no

Les mer og søk på stillingen her >

Veiledere

Vi søker etter nye veiledere til våre arbeidsrettede tiltak. Vi ser etter medarbeidere som positive og nysgjerrige, som aktivt søker nye muligheter i samarbeid med både kollegaer, NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere. Du må raskt kunne sette deg inn i nye utfordringer, ha høy arbeidskapasitet samt være handlekraftig og strukturert.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være individuell veiledning, kartlegging av den enkelte deltakers muligheter i arbeidslivet, skaffe relevante praksisplasser og oppfølging av arbeidspraksis. Andre oppgaver er å dokumentere prosesser, være i dialog med NAV, bedrifter og andre aktuelle samarbeidspartnere og å utarbeide rapporter til oppdragsgiver.

 Kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Det er ønskelig med høyere utdanning innen samfunnsvitenskapelige- eller sosialfag. Relevant erfaring kan veie opp for kravet om utdanning
 • Erfaring  med å jobbe med tolk i samtaler er ønskelig i den ene stillingen
 • Personlig egnethet
 • Du har god kjennskap til arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus
 • Kjennskap til NAV og fagfeltet Arbeidsinkludering er en fordel
 • Du har førerkort klasse B 

Vi søker deg som

 • Har et engasjement for å yte hjelp til andre mennesker
 • Ser muligheter, er målrettet og løsningsorientert
 • Har høy arbeidskapasitet
 • Har kunnskap om arbeidslivets spilleregler og krav
 • Er en god nettverks- og relasjonsbygger

Vi tilbyr

 • Et godt, inkluderende arbeidsmiljø
 • Arbeidsoppgaver som er utfordrende både faglig og sosialt
 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger. 

For spørsmål om stillingen, kontakt avdelingsleder Susann Jørgensen på mobil 952 75 925 eller mail: susann.jorgensen@rehabil.no

Søk på stillingen her >

Inkluderende rekruttering

Lær mer om hvordan DIN bedrift kan få til inkluderende rekruttering.

TID: 28. mars 2019 kl 07.45 – 09.30

STED: Østre Aker vei 206F

 • Hva betyr det å tenke inkludering når bedrifter skal rekruttere
 • På hvilken måte kan man samarbeide med en arbeid- og inkluderingsbedrift
 • Hva kan NAV bidra med?
 • Dialog med en arbeidsgiver som har samarbeidet med AS Rehabil

SPØRSMÅL? Kontakt Nina Wang mobil 455 06 904

Meld deg på her innen 26. mars

Sertifiserings­kurs i literate

SERTIFISERINGSKURS I LITERATE  – DYSLEKSITEST FOR UNGDOM OG VOKSNE

Literate er utviklet for å avdekke dysleksi hos ungdom og voksne. 

Testen ble opprinnelig utviklet for Dysleksistudien (The Tromsø longitudinal study of Dyslexia) ved universitetet i Tromsø av professor i spesialpedagogikk, Trude Nergård Nilssen.  Hun har videreutviklet og normert studien på et representativt utvalg av elever i videregående skole. Testens måleegenskaper er dokumentert å være meget tilfredsstillende på reliabilitet og validitet

Screeningstesten er en fullt digitalisert online-test som er utviklet uavhengig av plattform. Testen kan gjennomføres i hel klasse, gruppe eller som en individuell test. Resultatene foreligger umiddelbart etter endt testing. Testen består av 6 deltester og tar 30 minutter å gjennomføre. Testen er enkel å administrere og alle instruksjoner og øvingsoppgaver er lagt inn i selve programmet. Som testleder må du kun veilede testpersonene med tanke på innloggingen. 

Kurset gir opplæring i prosedyrene rundt innlogging og tolkning av resultater og testprofiler. I tillegg legges det vekt på å gi deltakerne en oppdatering av forskningsfronten på dysleksifeltet, kunnskap om forskningen bak og om utviklingen av screeningtesten.

Kursavgiften er 3120,- (eks mva), dette inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe/te.

Vi har gleden av å tilby sertifiseringskurs i Oslo. 

Dato: 28. februar 2019

Tid: 9 – 15 /registrering og kaffe fra 08.30)

Sted: Fredensborgveien 24D, 0657 Oslo

Påmeldingsfrist: 18. februar

Det er begrenset antall plasser på kurset.

Meld deg på her

Veileder – spesialkompetanse norsk for minioritetsspråklige

Vi søker deg som er en faglig sterk veileder med spesialkompetanse i fagfeltet norsk for minoritetsspråklige. Du har god kjennskap til de kravene arbeidslivet stiller til språkkompetanse og ferdigheter. Du jobber godt én til én og i mindre grupper. Du kan sette sammen et individuelt tilpasset opplæringstilbud med mål om at deltakerne skal oppnå et tilfredsstillende norsknivå for å fungere i arbeid. Du kan lage et opplæringstilbud som kan gjennomføres på en arbeidsplass som en del av arbeidstreningen. Du er en trygg fagperson som jobber godt i team sammen med høyt kvalifiserte kollegaer. Du liker å jobbe selvstendig og drive fram faglige prosjekter og videreutvikle eksisterende tilbud.

Du vil jobbe med deltakere som har som mål å bestå norskprøver eller beherske norsk godt nok til å kunne jobbe innen en bestemt bransje. Noen trenger bistand til førerkortteori eller VGS-fag.

Kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Høyere utdanning, min. 4 år høgskole/universitet
 • Pedagogisk utdanning, gjerne voksenpedagogikk
 • Norsk som andrespråk eller andrespråkundervisning
 • Evne til å begeistre og motivere for læring
 • God på samarbeid og relasjonsbygging med kunder og interesseparter som arbeidsgivere, NAV og fagmiljø
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Stor interesse for fagfeltet og for å holde deg oppdatert
 • Førerkort kl. B

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge norskferdigheter og progresjon
 • Gi opplæring individuelt og i grupper
 • Motivere og gi støtte i læringsprosesser
 • Skrive rapporter
 • Bidra i deltakernes jobbsøkerprosesser
 • Være ressursperson på utdanningsmuligheter

For mer informasjon kontakt Susann Strandberg Jørgensen.

Søknadsfrist er 19.januar 2018.
Send søknad og CV til: post@rehabil.no

 

 

Vi søker en ny maler og arbeidsleder til vårt team.

Pluss maleren heter maleravdelingen i AS Rehabil som gjennomfører alle typer innendørs og utendørs maleoppdrag, store som små. Vi har også et eget malerverksted for sprøytemaling av møbler og kjøkkenfronter, og tilbyr gulvlegging og tapetsering. Vi holder oss kontinuerlig faglig oppdatert og bruker bare markedets beste produkter. For mer informasjon om maleravdelingen se: www.plussmaleren.no

Arbeidsoppgavene til vår arbeidsleder er to-delt, den ene oppgaven er å produsere og levere maleoppdrag i henhold til budsjett og den andre oppgaven er å legge forholdene til rette slik at den enkelte deltaker/arbeidstaker i avdelingen får et arbeid tilpasset sine spesielle forutsetninger. Arbeidsleder skal stimulere til utvikling av arbeidsferdigheter, sosial tilpasning, opplevelser av trygghet og meningsfullhet i arbeidssituasjoner med formål at deltakerne etter hvert kommer ut i ordinært arbeid eller utdanning.

Vi søker etter deg som er en produksjonsorientert maler og som har jobbet selvstendig noen år. Du er pålitelig, står for god kvalitet og har høy integritet i ditt arbeid. Du er god på tradisjonelt malerarbeid og det er en fordel at du kan gulvlegging. Det er et krav at du behersker norsk muntlig og skriftlig godt, har svennebrev og førerkort klasse B1.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, et godt arbeidsmiljø, forsikringsavtaler, pensjonsordninger og faglig utvikling.

 

ArbeidsstedType stilling
Oslofast stilling, heltid
Antall stillinger
Søknadsfrist
107.01.2018
Stilling ledig fraSøknad sendes
01.03.2018post@rehabil.no
Søknad merkesKontaktperson
Arbeidsleder malerGunhild Melhuus Birkemoe

Kvalitet

Våre tjenester skal være pålitelige og ansvarsbevisste. Vi skal være tilgjengelig for deltakere og kunder i størst mulig grad. Vi skal være til å stole på i det vi sier og gjør. Vi skal arbeide målbevisst med å tilby tjenester av høyeste kvalitet. Vårt mål er å levere kvalitet som oppfyller eller overtreffer forventningene til deltakere, kunder og samarbeidspartnere.

Glede

Vi ønsker at Rehabil skal være et godt og spennende sted å være! Vi skal inspirere hverandre til ekstra innsats for deltakere og kunder og spre arbeidsglede og godt humør rundt oss. Humor skaper glede, glede skaper trivsel og trivsel skaper en god arbeidsplass.

Lojalitet

Ansatte skal arbeide sammen mot felles fastsatte mål. Gjennom samarbeid former og utvikler vi bedriften sammen. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for bedriftens virksomhet.

Resultatbevissthet

Alt vårt attføringsarbeide skal ha sterkt fokus på et best mulig resultat for den enkelte deltaker og våre kunder samtidig som vår service- og håndverksrelaterte virksomhet skal drives etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper.