Kvalitet

Våre tjenester skal være pålitelige og ansvarsbevisste. Vi skal være tilgjengelig for deltakere og kunder i størst mulig grad. Vi skal være til å stole på i det vi sier og gjør. Vi skal arbeide målbevisst med å tilby tjenester av høyeste kvalitet. Vårt mål er å levere kvalitet som oppfyller eller overtreffer forventningene til deltakere, kunder og samarbeidspartnere.

Glede

Vi ønsker at Rehabil skal være et godt og spennende sted å være! Vi skal inspirere hverandre til ekstra innsats for deltakere og kunder og spre arbeidsglede og godt humør rundt oss. Humor skaper glede, glede skaper trivsel og trivsel skaper en god arbeidsplass.

Lojalitet

Ansatte skal arbeide sammen mot felles fastsatte mål. Gjennom samarbeid former og utvikler vi bedriften sammen. Alle ansatte skal følge eksterne lover og forskrifter, bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for bedriftens virksomhet.

Resultatbevissthet

Alt vårt attføringsarbeide skal ha sterkt fokus på et best mulig resultat for den enkelte deltaker og våre kunder samtidig som vår service- og håndverksrelaterte virksomhet skal drives etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper.

Respekt

Alle mennesker skal møtes med respekt, vennlighet og profesjonalitet. Å hjelpe, støtte og akseptere hverandre er viktig for å lykkes i vår virksomhet.