Veileder – spesialkompetanse norsk for minioritetsspråklige

Vi søker deg som er en faglig sterk veileder med spesialkompetanse i fagfeltet norsk for minoritetsspråklige. Du har god kjennskap til de kravene arbeidslivet stiller til språkkompetanse og ferdigheter. Du jobber godt én til én og i mindre grupper. Du kan sette sammen et individuelt tilpasset opplæringstilbud med mål om at deltakerne skal oppnå et tilfredsstillende norsknivå for å fungere i arbeid. Du kan lage et opplæringstilbud som kan gjennomføres på en arbeidsplass som en del av arbeidstreningen. Du er en trygg fagperson som jobber godt i team sammen med høyt kvalifiserte kollegaer. Du liker å jobbe selvstendig og drive fram faglige prosjekter og videreutvikle eksisterende tilbud.

Du vil jobbe med deltakere som har som mål å bestå norskprøver eller beherske norsk godt nok til å kunne jobbe innen en bestemt bransje. Noen trenger bistand til førerkortteori eller VGS-fag.

Kvalifikasjoner og ferdigheter

 • Høyere utdanning, min. 4 år høgskole/universitet
 • Pedagogisk utdanning, gjerne voksenpedagogikk
 • Norsk som andrespråk eller andrespråkundervisning
 • Evne til å begeistre og motivere for læring
 • God på samarbeid og relasjonsbygging med kunder og interesseparter som arbeidsgivere, NAV og fagmiljø
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Stor interesse for fagfeltet og for å holde deg oppdatert
 • Førerkort kl. B

Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge norskferdigheter og progresjon
 • Gi opplæring individuelt og i grupper
 • Motivere og gi støtte i læringsprosesser
 • Skrive rapporter
 • Bidra i deltakernes jobbsøkerprosesser
 • Være ressursperson på utdanningsmuligheter

For mer informasjon kontakt Susann Strandberg Jørgensen.

Søknadsfrist er 19.januar 2018.
Send søknad og CV til: post@rehabil.no

 

 

Vi søker en ny maler og arbeidsleder til vårt team.

Pluss maleren heter maleravdelingen i AS Rehabil som gjennomfører alle typer innendørs og utendørs maleoppdrag, store som små. Vi har også et eget malerverksted for sprøytemaling av møbler og kjøkkenfronter, og tilbyr gulvlegging og tapetsering. Vi holder oss kontinuerlig faglig oppdatert og bruker bare markedets beste produkter. For mer informasjon om maleravdelingen se: www.plussmaleren.no

Arbeidsoppgavene til vår arbeidsleder er to-delt, den ene oppgaven er å produsere og levere maleoppdrag i henhold til budsjett og den andre oppgaven er å legge forholdene til rette slik at den enkelte deltaker/arbeidstaker i avdelingen får et arbeid tilpasset sine spesielle forutsetninger. Arbeidsleder skal stimulere til utvikling av arbeidsferdigheter, sosial tilpasning, opplevelser av trygghet og meningsfullhet i arbeidssituasjoner med formål at deltakerne etter hvert kommer ut i ordinært arbeid eller utdanning.

Vi søker etter deg som er en produksjonsorientert maler og som har jobbet selvstendig noen år. Du er pålitelig, står for god kvalitet og har høy integritet i ditt arbeid. Du er god på tradisjonelt malerarbeid og det er en fordel at du kan gulvlegging. Det er et krav at du behersker norsk muntlig og skriftlig godt, har svennebrev og førerkort klasse B1.

Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, et godt arbeidsmiljø, forsikringsavtaler, pensjonsordninger og faglig utvikling.

 

ArbeidsstedType stilling
Oslofast stilling, heltid
Antall stillinger
Søknadsfrist
107.01.2018
Stilling ledig fraSøknad sendes
01.03.2018post@rehabil.no
Søknad merkesKontaktperson
Arbeidsleder malerGunhild Melhuus Birkemoe

Hvordan få plass hos Rehabil som deltaker?

Kontakt din NAV veileder og sammen vurderer dere dine behov og muligheter. Ønsker du å vite mer om oss, ring eller møt opp en torsdag kl. 12.00 til Åpen dag.