Respekt

Alle mennesker skal møtes med respekt, vennlighet og profesjonalitet. Å hjelpe, støtte og akseptere hverandre er viktig for å lykkes i vår virksomhet.

Vårt verdigrunnlag

Gjennom våre verdier, medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet, skal vi fremstå tydelige, enhetlige og positive. Vi skal synliggjøre verdiskaping og utvikling.

Vi skaper verdier for den enkelte

Vi skaper verdier for næringslivet

Vi skaper verdier for samfunnet

Hei, verden!

Velkommen til WordPress. Dette er ditt første innlegg. Rediger eller slett det, og start bloggingen!

Vår visjon

Vi skal  være et førstevalg innen yrkesrettet attføring i Oslo