For NAV

Vi har spisskompetanse på veien til arbeid og utdanning.

Vi har følgende tiltak:

  • AS Rehabil tilbyr tiltaket AFT (arbeidsforberedende trening)
  • Vårt søsterselskap Blå Kors Tjenesteproduksjon Oslo AS tilbyr tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige.

Vi er godkjent lærebedrift i malerfaget, institusjonskokkfaget, bilpleiefaget og kontor- og administrasjonsfaget

Vi er en kunnskapsbedrift hvor de ansatte har høy kompetanse, både yrkesfaglig og utdanningsmessig. Vi har en solid tverrfaglig plattform og sterk  inkluderingskompetanse. Vi er sertifiserte innen karriereveiledning, motiverende intervju (MI) og har lang erfaring med tilrettelegging og inkludering i arbeidslivet.

Læringsnettverket har pedagoger og spesialpedagoger som i tillegg til grundige kartlegginger gir individuelt tilpasset opplæring i grunnleggende ferdigheter (lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter), arbeidsrettet norskopplæring for minoritetsspråklige og bistand til å gjennomføre studier, fag som privatist eller kurs på alle nivåer.

Hos oss kan alle jobbsøkere få bistand til å finne veien til arbeid og utdanning. Vi har et nært samarbeid med eksterne bedrifter og kan tilby arbeidsutprøving, arbeidstrening og opplæring i henhold til jobbsøkerens egne ønsker og behov.  Vi har forøvrig spesialkompetanse innen fagopplæring i malerfaget, arbeid med mat, bilpleie og kontor- og administrasjonsfaget ved våre interne arbeidstreningsarenaer.

Våre arbeidstreningsarenaer:

  • Kafe, kantinedrift og catering
  • Bilpleie og bilservice tjenester som inkluderer keramisk lakkbehandling og bilverksted som er godkjent verksted for lette kjøretøy
  • Maling, sprøytemaling av interiør, tapetsering, gulvlegging og flislegging
  • Servicekontor for jobbsøkere med kontorerfaring og lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget
  • Læringsnettverket: Opplæring i grunnleggende ferdigheter, arbeidsrettet norskopplæring og studiestøtte
  • Samarbeidspartnere i privat og offentlig næringsliv

Besøk våre Pluss-avdelinger

Mer informasjon om våre arbeidstreningsarenaer finner du på Pluss-sidene:

Scroll to Top