Godkjent lærebedrift

Vi i Rehabil jobber for et inkluderende arbeidsliv gjennom å hjelpe mennesker til fast jobb eller utdanning. Dette jobber vi med på flere måter, og et av tilbudene vi har er fagopplæring. Rehabil er en godkjent lærebedrift og kan tilby fagopplæring innen kokke-, maler- og kontor-og administrasjonsfaget.

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta imot lærlinger eller lærekandidater innenfor visse fagfelt. For å bli en godkjent lærebedrift må man ha en godkjenning fra fylkeskommunen og det stilles en del krav for å kunne bli godkjent:

● Bedriften må gi opplæring i henhold til læreplanen i det aktuelle faget.
● Det må lages en intern opplæringsplan for å sikre at lærlingen oppfyller kravene som stilles i læreplanen.
● Bedriften må ha en kvalifisert faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Studieløpet som lærling

I de fleste lærefag starter man studieløpet på videregående skole. Her gjennomgår man teori i det aktuelle lærefaget i tillegg til andre obligatoriske fag som er i læreplanen. Tiden på videregående skole, VG1 og VG2, er normalt på 2 år. Deretter starter læretiden i bedriften. Lærlingtiden i de fleste fag varer i 2 år, og består av halvparten opplæring og halvparten praktisk arbeid. Som lærling får man utbetalt lønn, i tillegg til en praktisk og lærerik utdannelse.

Det er mange fordeler med å velge lærefag med lærlingtid i en godkjent lærebedrift. Man får blant annet en dypere og mer praktisk innsikt i fagfeltet man har valg enn man kan få med en mer teoretisk utdannelse. Mange opplever at inngangen til arbeidslivet blir enklere fordi man får praktisk erfaring tidlig, innen de ulike feltene i det yrket man har valgt. Gjennom Rehabil kan man få lærlingplass og fagopplæring som bilpleier, maler eller kontor-og administrasjonsmedarbeider.

Ønsker du å vite mer om fagopplæring gjennom rehabil?

Vi tilbyr lærlingplasser til ordinære lærlinger. Vi tar også inn lærlinger via NAV.
Ta kontakt med din NAV-veileder så dere sammen kan diskutere dine muligheter. Ønsker du mer informasjon, en uforpliktende prat eller hjelp til å søke om plass?

Ta kontakt med oss på e-post: post@rehabil.no eller på telefon 22 82 10 30. eller kom innom oss i Østre Aker vei 206 F i Oslo. Vi har åpen dag hver torsdag kl 12.

Besøk våre Pluss-avdelinger

Mer informasjon om våre arbeidstreningsarenaer finner du på Pluss-sidene:

Scroll to Top