Lite kan gjøre mye

Charlotte Egeland opplever det som særdeles meningsfylt å kunne hjelpe andre mennesker til å komme seg videre her i livet.