Kompetansepluss

Kompetansepluss (tidligere Basiskompetanse i arbeidslivet/BKA) er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne, gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter, kan ta del i videre opplæring og utdanning og styrke sin deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

 • Kompetansepluss arbeid gir midler til kurs for arbeidstakere knyttet til arbeidsplass.
 • Kompetansepluss frivillighet gir midler til kurs knyttet til aktiviteter i frivilligheten.

Ordningen driftes av Kompetanse Norge. AS Rehabil kan være tilbyder av slik opplæring og bistå deg som arbeidsgiver med å søke midler. Midlene lyses ut årlig og fristen er vanligvis i november.

For 2017 er AS Rehabil ansvarlig for opplæringen for personer knyttet til Kompetansepluss frivillighet i samarbeid med Mental Helse Norge.

www.kompetansenorge.no

Aurora Oslo

Aurora er et tilbud som skal bistå kvinner med straffegjennomføring. Deltakelse i Aurora er frivillig og gratis. Vi kan;
• Bistå deg med forberedelse til og planlegging av straffegjennomføring
• Kartlegge behov og praktiske ting som må ordnes, for eksempel bolig, eiendeler, helse osv.
• Samarbeide med NAV, fengsel, kriminalomsorgen og andre, samt delta i din ansvarsgruppe ved behov
Ta kontakt på epost: post@rehabil.no eller ring 22821030 om du ønsker hjelp eller bare mer informasjon om tilbudet.

Studieteknikk

Pedagogene våre holder kurs i studieteknikk før studiestart. Målgruppa er personer som skal ta fag ved private VGS, som privatist eller studere ved Høgskoler/Universitet. Innholdet tilpasses den enkelte, slik at egne fagbøker og egne problemstillinger i oppgaveløsingen kan benyttes. Kursets mål er å møte forberedt til studiestart, herunder lære mestringsstrategier, planlegging og studieteknikk. Pris for kurset er kr. 5 500,- og inkluderer 4 kursdager og en for-samtale, samt frukt/te/kaffe. Maks antall deltakere er 6.* For personer hvor NAV betaler, gis det tilbakemelding til NAV om oppmøte og progresjon.

For mer informasjon kontakt Annika Niska på mobil 922 91 568 og  Charlotte Egeland på mobil 930 15 647 eller post@rehabil.no ved læringsnettverket.

*Det tas forbehold om minimum 4 deltakere for gjennomføring.

Studie- og opplæringsstøtte

Studie- og opplæringsstøtte er individuelt tilrettelagt og er en støtte slik at du skal kunne bestå en test eller eksamen. Eksempler kan være teoriprøven for førerkort, skolefag (grunnskole, VGS) eller emner fra høgskole eller universitet.

Omfanget av støtten varierer fra person til person og i intensitet i løpet av perioden. I forbindelse med innleveringer, tester, eksamener øker som oftest behovet for oppfølging, noe det også tilrettelegges for.

Tilbudet innebærer:

 • Egen studieplass med PC og aktuelle opplæringsprogram og/eller hjelpemidler
 • Opplæring i studieteknikk
 • Progresjonsoppfølging
 • Bistand til å lage leseplan, strukturere studiehverdagen, organisering av pensum og innhold, skjemaer
 • Individuelle samtaler
 • Hjelp til ord- og begrepsavklaringer knyttet til teorien/studiet
 • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og skoler
 • Assistanse til søknader om tilrettelegging ved eksamen
 • Føring av frammøtelogg
 • Sluttrapport

Tilbudet er åpent 5 dager per uke mellom 08.00 – 16.00 og oppmøte avtales individuelt.

 

Kontakt oss

Kontakt oss for en uforpliktende prat eller et møte – eller kom til Åpen dag på torsdager kl. 12.