Lese- og skriveopplæring

Stadig mer av dagens kommunikasjon skjer skriftlig, og det kreves ofte at man har gode ferdigheter innen både lesing og skriving, både privat og i arbeidslivet. Rehabil har tilpassede kurs og opplegg for å kunne hjelpe deg.

Norskopplæring for personer med minoritetsbakgrunn

Å komme til et nytt land kan være utfordrende og et nytt språk kan være tidkrevende å mestre. Rehabil har forståelse for at ikke alle lærer best på samme måte og vi har derfor, med vår spesialkompetanse innenfor norskopplæring, tilbud om gruppeundervisning og individuell undervisning. Vårt mål er å gjøre norskopplæringen så effektiv som mulig, og vi tror dette gjøres best ved at hver enkelt får velge hvilket studieløp som passer best for dere selv.

Hjelp med lese- og skrivevansker

En stor andel av befolkningen vår sliter med lærevansker, og dysleksi er en av de vanligste formene. Lese- og skrivevansker kan være svært krevende og krever ofte en ekstra oppfølging. Rehabil har lang erfaring med hjelp til å mestre for eksempel dysleksi, og tilpasser egne opplegg for å kunne hjelpe deg med akkurat dine utfordringer. Ved å kartlegge hva du spesifikt trenger hjelp med og skreddersy et eget opplegg for deg, ønsker vi at vår bistand skal føles som en effektiv og trygg måte å håndtere dine lese- og/eller skrivevansker.

Hjelp med studieteknikk og studie- og opplæringsstøtte

En effektiv studieteknikk eller ekstra støtte rundt studier eller annen opplæring kan være svært gunstig for å hjelpe deg med målene du har satt deg. Gjennom individuell tilpasning kan Rehabil hjelpe deg videre med akkurat din problemstilling, og tilbudet strekker seg utover kun studier og skole.
  
Eksempler på hva vår studie- og opplæringsstøtte kan hjelpe deg med:

  • Hjelp med fag eller emner i grunnskole, videregående skole eller høgskole/universitet
  • Eksamenshjelp
  • Teoriprøven for førerkort eller andre typer kurs/sertifiseringer
  • Opplæring i studieteknikk
  • Kontakt med aktuelle samarbeidspartnere og skoler
  • Hjelp med diverse søknader, som for eksempel tilrettelegging av eksamen

Omfanget av støtten varierer fra person til person og i intensitet i løpet av perioden. I forbindelse med innleveringer, tester eller eksamener øker ofte behovet for oppfølging, noe det også tilrettelegges for.

Ønsker du hjelp eller støtte fra Rehabil?

Ta kontakt med din NAV-veileder for å vurdere dine behov og muligheter. Du kan gjerne ta kontakt med oss på telefon 22 82 10 30 eller e-post post@rehabil.no for å få vite mer om oss eller hvis du lurer på om dette kan være noe for deg.

Besøk våre Pluss-avdelinger

Mer informasjon om våre arbeidstreningsarenaer finner du på Pluss-sidene:

Scroll to Top