Om organisasjonen

AS Rehabil er en arbeid- og inkluderingsbedrift som jobber på oppdrag fra NAV. Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til at flere får delta i arbeidslivet.

Om AS Rehabil

AS Rehabil er en arbeid- og inkluderingsbedrift som jobber på oppdrag fra NAV. Vårt mål er å motvirke utenforskap og bidra til at flere får delta i arbeidslivet.

Vi ble etablert i 1971 og er et datterselskap av Blå Kors Norge. Våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring i karriereveiledning, opplæring og arbeidstrening. Målet er mestringsopplevelser og utvikling av jobbferdigheter hos den enkelte gjennom et profesjonelt tjenestetilbud til våre jobbsøker og samarbeidspartnere.

  • Karriereveiledning
  • Arbeidstrening
  • Jobbsøking
  • Vi er godkjent lærebedrift og har lærlinger innen institusjonskokkfaget, malerfaget. 
  • Vi tilbyr fagopplæring i bilpleiefaget og kontor- og administrasjonsfaget. 

Kontakt oss på epost eller telefon 22 82 10 30 for mer informasjon eller et uforpliktende møte!

For alle som har lyst til å bli bedre kjent med oss og se hvor vi holder til, har vi åpen dag hver torsdag kl. 12.

Vår visjon

Med hjerte, kunnskap og kraft, skaper Rehabil og Blå Kors mulighet for mestring og mening.

Vårt verdigrunnlag

Gjennom våre verdier, medmenneskelighet, verdighet, egenkraft og kvalitet, skal vi fremstå tydelige, enhetlige og positive. Vi skal synliggjøre verdiskapning og utvikling.

Vi skaper verdier for den enkelte
Vi skaper verdier for næringslivet
Vi skaper verdier for samfunnet

Ledergruppen

Berit Lunder
Adm. dir.

E-post: berit.lunder@rehabil.no
Mobil: 930 33 574

Tone Hagen
Økonomi- og administrasjonsleder

E-post: tone.hagen@rehabil.no
Mobil: 958 59 681

Susann Strandberg Jørgensen
Fag- og utviklingsleder

E-post: susann.jorgensen@rehabil.no
Mobil: 952 75 925

Isabelle Wilt
Leder arbeidsrettede tiltak

E-post: isabelle.wilt@rehabil.no
Mobil: 90899006

Historikk

2022 AS Rehabil fisjonerer til moderselskap Blå kors Arbeidskompetanse AS, med datterselskap Blå Kors Tjenesteproduksjon Oslo AS og AS Rehabil
2021 Leverandør av tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige
2017 Leverandør av tiltaket Avklaring for minoritetsspråklige
2017 eQuass-resertifisert
2017 Miljøfyrtårn resertifisert
2017 Leverandør av tiltaket Avklaring i Oslo Nord
2017 Tiltaksarrangør for tiltaket AFT
2015 eQuass-resertifisert
2014 Blå Kors Norge ny eier
2014 Miljøfyrtårn resertifisert
2012 Tar over Stjernegruppen fra Blå Kors Øst AS, AB (Arbeid med bistand) nytt tiltak i bedriften
2009 Blå Kors Øst AS ny eier
2009 eQuass-sertifisert
2008 Miljøfyrtårn-sertifisert
2007 Læringsakademiet endret navn til Læringsnettverket
2005 Bedriften godkjennes fra Rikstrygdeverket for å kunne tilby Funksjonsvurderinger mot ordinære IA- bedrifter
2004 Oppstart tiltaket Avklaring (IVV)
2003 Etablering av Læringsakademiet
2002 Oppstart av Veivalg
1993 Bedriften flyttet til Østre Aker vei på Kalbakken
1989 Overtakelse av kjøkken/kantine i Peter Møllers vei 15
1987 Bedriften endret navn til AS Rehabil
1985 Oppstart av avdelinger for bilklargjøring og renhold samt driften av Peter Møllers vei 15
1983 Maleravdelingen ble etablert
1982 Etablering av spesialverksted for ombygging av biler til funksjonshemmede (solgt i 1992)
1975 Oppstart av autorisert bilverksted
1971 Den offisielle åpningen fant sted 9. september

Besøk våre Pluss-avdelinger

Våre arbeidstreningsarenaer er kommersielle bedrifter som bidrar til kvalifisering og opplæring av jobbsøkere. Her kan jobbsøkerne lære seg arbeidslivets spilleregler/arbeidslivskunnskap som gjør de motiverte og klare til å møte deg!

Scroll to Top