Ledergruppen

Berit Lunder

Adm. dir.
epost: berit.lunder@rehabil.no
mob. 930 33 574

Gunhild Melhuus Birkemoe

Driftssjef
epost: gunhild.melhuus@rehabil.no
mob: 90911240

Susann Jørgensen

Leder arbeidsrettede tiltak
epost: susann.jorgensen@rehabil.no
mob: 952 75 925

Nina Wang

Leder fag og utvikling
epost: nina.wang@rehabil.no
mob: 455 06 904