Ta del i samfunnsansvaret og bli vår samarbeidspartner!

AS Rehabil ønsker gode samarbeidspartnere som øker mulighetene for at våre jobbsøkere skal få fast jobb, arbeidstrening eller opplæring.

Vi er opptatt av god jobbmatch, slik at arbeidsgivere kan finne jobbsøkere som oppfyller krav og ønsker om kompetanse og personlig egnethet – og at jobbsøkeren finner en arbeidsgiver som gjør at han eller hun får en sjanse til å lykkes i arbeidslivet.

Vi samarbeider med

  • privat og offentlig næringsliv for arbeidsavklaring, arbeidstrening og rekruttering
  • utdanningssektoren for kompetanseheving

Som samarbeidspartner får du

  • muligheten til å sikre riktig ansettelse ved å bli kjent med og teste ut flere jobbsøkere
  • skreddersydd oppfølging fra oss for å sikre at jobbsøker kommer inn i arbeidsoppgavene
  • en motivert medarbeider dersom du ansetter
  • benytte deg av vår kunnskap om tilretteleggingsmuligheter og tilskuddsmidler ved behov
  • ta del i inkluderingsdugnaden og oppfylle samfunnsansvaret

Kontakt oss

Kontakt oss i dag for mer informasjon eller et uforpliktende møte!

Susann Jørgensen

Leder arbeidsrettede tiltak
epost: susann.jorgensen@rehabil.no
mob: 952 75 925

Nina Wang

Leder fag og utvikling
epost: nina.wang@rehabil.no
mob: 455 06 904

Besøk våre Pluss-avdelinger

Våre arbeidstreningsarenaer er kommersielle bedrifter som bidrar til kvalifisering og opplæring av jobbsøkere. Her kan jobbsøkerne lære seg arbeidslivets spilleregler/arbeidslivskunnskap som gjør de motiverte og klare til å møte deg!